Dzisiaj, z inicjatywy trzech reprezentatywnych organizacji związkowych miało odbyć się spotkanie z Prezesem Zarządu TVP S.A.
Komisja Zakładowa NSZZ ”Solidarność” TVP S.A., Rada Zakładowa TVP S.A. MZZPRiTV oraz ZZPTiT MP „Wizja” w TVP S.A., z przykrością informują, że Prezes Zarządu TVP S.A., Pan Janusz Daszczyński, nie pojawił się na nim.

Strona Pracodawcy zażądała wyproszenia ze spotkania tych przedstawicieli związków, którzy należą do grupy pozornie „wyoutsourcingowanych” pracowników Spółki. Był to warunek podjęcia jakichkolwiek rozmów ze związkami.

W tej sytuacji strona związkowa została zmuszona do opuszczenia spotkania. Przypominamy, że jego tematem miały być bieżące sprawy dotyczące funkcjonowania naszej firmy tj.:

  • Outsourcing czterech grup zawodnych i jego skutki
  • Sytuacja finansowa Spółki i jej pracowników
  • Sytuacja w oddziałach terenowych
  • Sytuacja pracowników twórczych w kontekście zmniejszenia produkcji i powołania redakcji
  • Ocena skutków zmian organizacyjnych
  • Polityka inwestycyjna
  • Niezgodne z prawem wstrzymanie przez Pracodawcę wypłat świadczeń ZFŚS
  • Współpraca związków zawodowych z Pracodawcą

Panie Prezesie.

Nadal oczekujemy na spotkanie z Panem. Jesteśmy gotowi do merytorycznej rozmowy o sprawach najważniejszych dla wszystkich pracujących w Telewizji Polskiej !!!