W nawiązaniu do spotkania z Pracodawcą w dniu 4 września 2015r. informujemy, że stronę związkową w rozmowach dot. funduszu socjalnego, reprezentować będzie Kancelaria Prawna ul. Raszyńska 3a , 02-026 Warszawa, w osobach:

adw. Mariusz Wróblewski,
apl. adw. Maciej Pisz.
kontakt : tel: 22 621 81 16

W związku z koniecznością pilnego rozwiązania sprawy dot. ZFŚS prosimy o przedstawienie swojej kancelarii prawnej w trybie pilnym.
Jesteśmy przekonani, że zgodnie z ustaleniami kancelarie reprezentujące strony sporu przedstawią uzgodnione stanowiska.
Przypominamy, że ustalenia jakie zapadły w dniu 4 września:– w rozmowach mają uczestniczyć kancelarie prawne reprezentujące strony oraz osoby wskazane przez trzy reprezentatywne organizacje związkowe. Ze swej strony po raz kolejny zgłaszamy obecność mediatora wyznaczonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej Panią Zofię Rychłowską do rozwiązania sporu zbiorowego dot. min spraw socjalnych.

 

Adresat:

Pan
Janusz Daszczyński
Prezes Zarządu TVP S.A.