Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” TVP S.A., Rada Zakładowa TVP S.A. MZZPRiTV oraz Zw.Zaw. PTiT Mediów Polskich „WIZJA” OZ w TVP wnioskują o zaopiniowanie w myśl art.10 ust.1 pkt 10 Ustawy z dnia 13.04.2007r. o Państwowej Inspekcji Pracy następujących projektów aktów prawnych wynikających z zakresu prawa pracy:

1. Zgodności z art.8 ust.1 i art.5 ust.8a Ustawy z dnia 4 marca 1994r. o ZFŚS (z późn. zm.), projektu regulaminu ZFŚS w TVP S.A. (pisma: z dnia 17.03.2015r L.dz.186/KZ/03-15, RZ/112/2015, WIZJA/38/2015 oraz z dnia 29.05.2015r L.dz. RZ/186/2015, WIZJA/73/2015).
2. Zgodności z art.8 ust.1 i art.5 ust.8a Ustawy z dnia 4 marca 1994r. o ZFŚS (z późn. zm.), projektu planu rzeczowo-finansowego ZFŚS na 2015r. w TVP S.A. (pismo z dnia 17.03.2015r L.dz.185/KZ/03-15, RZ/111/2015, WIZJA/37/2015).

Zakładowe reprezentatywne związki zawodowe uważają, że nasze propozycje zmian w Regulaminie ZFŚS w TVP S.A. oraz propozycja planu rzeczowo-finansowego na 2015r. dla TVP S.A. wraz z załącznikami, które stanowią integralną część planu rzeczowo-finansowego ZFŚS 2015r., przy zachowaniu tych samych rodzajów świadczeń i usług, z uwzględnieniem §5, §6 i §7 Regulaminu ZFŚS w TVP S.A. należy traktować łącznie.
Kontakt : 22 547 88 20

 

Adresat:

Okręgowy Inspektorat Pracy
w Warszawie
ul. Płocka 11/13
01-231 Warszawa