Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” TVP S.A. i Rada Zakładowa TVP S.A. MZZPRiTV zwracają się z prośbą o przekazanie następujących informacji :

1. Ilu pracowników czasowo-premiowych otrzymało podwyżki wynagrodzeń w roku 2014 oraz 2015 z premią motywacyjną i zadaniową oraz z podziałem na jednostki organizacyjne.

2. Jaka była średnia kwota podwyżki z podziałem na jednostki organizacyjne w roku 2014 i 2015.

3. Zestawienie średnich wynagrodzeń w roku 2014 i 2015, w podziale na grupy wynagradzane w systemach:
a. czasowo- premiowym z premią motywacyjną
b. czasowo- premiowym z premią zadaniową
c. honoracyjnym

4. Ilu pracowników pozostaje bez zmiany wynagrodzenia ( podwyższenia płacy zasadniczej) od, co najmniej 5 lat, w grupach do:
- do 5.000,-
- do 7.500,-
- do 10.000,-

5. Jakie działania podjął Zarząd w kierunku wyrównania wynagrodzeń najniżej
zarabiających w TVP S.A. do średniego wynagrodzenia w Warszawie.

 

Adresaci:

Pan
Juliusz Braun
Prezes Zarządu TVP S.A.

Pan
Bogusław Piwowar
Członek Zarządu TVP S.A.

Pan
Marian Zalewski
Członek Zarządu TVP S.A.