Stosownie do wcześniej złożonego pozwu o zwrot kosztów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wnosimy o zwiększenie wartości sporu z kwoty 158 785,00 zł. do kwoty 1 792 594,61 zł.

Zwiększenie wartości przedmiotu sporu wynika z udostępnienia nam przez pracodawcę dokumentu dopiero w miesiącu czerwcu 2015r. przed Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy TVP S.A. (w załączeniu dokument wykorzystania ilościowego i kwotowego świadczeń z ZFŚS TVP S.A. w I kwartale 2015r.).

W przypadku gdyby Wysoki Sąd uznał, że w tym postępowaniu nie jest uzasadnione podnoszenie wartości przedmiotu sporu, z konieczności zmuszeni będziemy wytaczać oddzielne powództwo.

Liczymy, że jaskrawe złamanie Ustawy z dnia 4 marca 1994r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (z późn. zm.) przekona Sąd ze względu ekonomii procesowej na rozpoznanie sporu w jednym postępowaniu.

Adresat:

Sąd Okręgowy w Warszawie
XXI Wydział Pracy
ul. Płocka 9
01-231 Warszawa