Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” TVP S.A. i Rada Zakładowa TVP S.A. MZZPRiTV zwracają się z prośbą o pilną odpowiedź w następujących kwestiach:

Czy TVP S.A. w najbliższym czasie ma przekazać do Leasing Team środki pieniężne ZFŚS?
Z jakich środków TVP S.A. ma zamiar pokryć swoje zobowiązania w stosunku do Leasing Team Sp z.o.o?
Czy Telewizja Polska S.A. zapewniła sobie prawo kontroli wydatkowania przekazanych środków tylko dla pracowników przeniesionych z TVP S.A. do LT ?

Naszą prośbę proszę potraktować jako bardzo pilną .

 

Adresaci:

Pan
Juliusz Braun
Prezes Zarządu TVP S.A.

Pan
Bogusław Piwowar
Członek Zarządu TVP S.A.

Pan
Marian Zalewski
Członek Zarządu TVP S.A.