W związku z wyemitowanym w dniu wczorajszym programem „Tomasz Lis na żywo”, Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” TVP S.A. zgłasza swój stanowczy protest. W naszej ocenie autor i prowadzący ww. program dopuścił się rażącego naruszenia art. 21 Ustawy o radiofonii i telewizji, oraz doprowadził swym działaniem do podważenia wiarygodności Telewizji Polskiej. Uznając prawo Pana Tomasza Lisa do posiadania swoich poglądów politycznych stanowczo musimy zaprotestować przeciwko tendencyjnemu, jednostronnemu doborowi gości.
Kuriozum jest cytowanie w audycji przez Pana Tomasza Lisa rzekomych wpisów na Twitterze córki jednego z kandydatów do stanowiska Prezydenta RP, mających ośmieszyć go w oczach telewidzów.

Ciekawym jest fakt, iż Pan Tomasz Lis swoją manipulacje przeprowadził na antenie TVP S.A., a nie na należącym do niego portalu internetowym, czy też tygodniku, w którym pełni funkcję redaktora naczelnego – czy chodzi o możliwość poniesienia kary za opublikowanie całkowicie kłamliwych informacji ????

Sposób prowadzenia programu w sposób jednoznaczny pokazuje, iż bezstronność, obiektywizm i szacunek do konieczności przekazywania prawdziwych informacji jest mu obcy. Do dnia dzisiejszego Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” TVP S.A. starała się unikać oceny naszego produktu, jakim jest program telewizyjny, ale tak drastyczne naruszenie norm etyki dziennikarskiej zmusza nas do postawienia wniosku o natychmiastowe zakończenie współpracy TVP S.A. z Panem Tomaszem Lisem.

Panie Prezesie – tu chodzi o wiarygodność firmy, którą Pan kieruje od 4 lat !

Brak reakcji na nasz apel odbierzemy jako, działanie na szkodę Telewizji Polskiej S.A.

za Komisję Zakładową
NSZZ Solidarność TVP S.A.
(-) Jarosław Najmoła

 

Adresat:

Pan
Juliusz Braun
Prezes Zarządu TVP S.A.