Związki reprezentatywne, po raz kolejny, wzywają Pracodawcę do natychmiastowego zwołania istniejących Komisji socjalnych, zgodnie z obowiązującym w Spółce prawem tj. Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w TVP S.A.

Sztuczne przedłużanie tego stanu i dalsze niewypłacanie zapomóg, „gruszy” pożyczek etc. jest działaniem na szkodę Pracowników.

Fundusz socjalny jest jeden, dostęp do tych samych świadczeń ma każdy pracownik bez względu na miejsce zatrudnienia.

Niedopuszczalne jest przerzucanie odpowiedzialności za brak działań Komisji socjalnych na związki zawodowe, a zwłaszcza wywieranie na nie nacisku , do działań niezgodnych z prawem. Regulamin wskazuje wyraźnie, kto, i w jaki sposób rozpatruje wnioski Pracowników.

Informujemy jednocześnie, że do Sądu zostały wniesione pozwy o zwrot środków finansowych (ponad 4 mln) od Pracodawcy, na fundusz socjalny.

Przepraszamy Pracowników za wszelkie niedogodności spowodowane działaniami Pracodawcy , ale nie możemy pozwolić na hucpę i naginanie prawa.

Dodać należy, że część uprawnionych ( wg otrzymanych informacji ), którzy złożyli wnioski w I kw. br. otrzymała świadczenie z funduszu. Klucz ich doboru jest znany wyłącznie pracodawcy.

 

(-) Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” TVP S.A.
(-) Rada Zakładowa TVP S.A. MZZPRiTV
(-) ZZPTiT Mediów Polskich WIZJA

Poprzedni element Następny element