Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” TVP S.A., Rada Zakładowa TVP S.A. MZZPRiTV oraz Zw.Zaw. PTiT Mediów Polskich „WIZJA” OZ w TVP wnioskują o przeprowadzenie
w trybie pilnym kontroli w następującym zakresie:

Zgodności z art.30 ust.4 i 5 Ustawy z dnia 23.05.1991r. o związkach zawodowych (z późn. zm.), Uchwały Nr 126/2015 Zarządu TVP S.A.

Zakładowe reprezentatywne związki zawodowe uważają, że Uchwała Nr 126/2015
Zarządu TVP S.A. z dnia 25.03.2015r. w sprawie zmian Regulaminu ZFŚS w TVP S.A.
i ogłoszenia jego tekstu jednolitego, weszła w życie niezgodnie z art.30 ust.4 i 5 Ustawy
z dnia 23.05.1991r. o związkach zawodowych (z późn. zm.).

Adresat:

Okręgowy Inspektorat Pracy
w Warszawie
ul. Lindleya 16
00-973Warszawa

Załączniki:
1. Pismo z dnia 07.04.2015r.
L.dz. 29/KZ/04-15, RZ/131/2015, WIZJA/46/2015
2. Kserokopia pisma z dnia 16.02.2015r.
L.dz. THK-0750-43/2015(655)
3. Kserokopia pisma z dnia 17.02.2015r.
L.dz. 136/KZ/02-15, RZ/73/2015, WIZJA/11/15
4. Kserokopia pisma z dnia 02.03.2015r.
L.dz. THK/0750/43/2015(655)
5. Kserokopia pisma z dnia 17.03.2015r.
L.dz. 186/KZ/03-15, RZ/112/2015, WIZJA/38/2015,
6. Kserokopia pisma z dnia 30.03.2015r.
L.dz. THK/0750/43/2015(655e) wraz z Uchwałą Nr 126/2015 Zarządu TVP S.A.