W nawiązaniu do informacji zamieszczonej na stronie internetowej NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze Komisji Zakładowej nr 295 TVP S.A. w dniu 6 listopada 2014r, oświadczamy, że oparta ona była na niepotwierdzonych informacjach związanych z postępowaniem wobec dyrektora Ośrodka Administracji TVP S.A.

W związku z powyższym wyrażamy swoje ubolewanie za zaistniałą sytuację.

Zespół Redakcyjny NSZZ „Solidarność”
Region Mazowsze
Komisji Zakładowej nr 295 TVP S.A.