Informujemy, że po 6 miesiącach od przeniesienia 4 grup zawodowych w trybie art. 23’ KP do Leasing Team, Telewizja Polska S.A. nie jest w stanie podać związkom zawodowym oszczędności wynikających z podjętych działań.

załącznik