Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” TVP S.A. , Rada Zakładowa TVP S.A. MZZPRiTV oraz Zw.Zaw. PTiT Mediów Polskich „WIZJA” w dniu 20.02.2015r otrzymały pismo THK 0750/48/2015/690 wraz z 118 załącznikami. Pomijając już absurdalność formuły jaką zaproponował Pełnomocnik Zarządu ds. kontaktów z organizacjami związkowymi działającymi w TVP S.A. i Radą Pracowników Pan Karol Pękul oraz koszty jakie TVP S.A. musiała ponieść w związku z nieodpowiedzialną działalnością Pana Pełnomocnika zmuszeni jesteśmy stwierdzić co następuje:

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” TVP S.A. , Rada Zakładowa TVP S.A. MZZPRiTV oraz Zw.Zaw. PTiT Mediów Polskich „WIZJA” OZ w TVP nie są w stanie zaopiniować załączników do ww. pisma ponieważ przesłane załączniki nie spełniają żadnych kryteriów określonych w Regulaminie ZFŚS, tak więc nie wyrażamy zgody na potraktowanie ich jako wniosków o zapomogę bezzwrotną.

Załączniki do pisma THK 0750-48/2015/690 przekażemy Zarządowi TVP S.A. do oceny i wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do osób, które spowodowały zmarnowanie art. biurowych służących do przygotowania „niby wniosków”.

Związki nasze rozważą możliwość skierowania do Prokuratury wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie próby wyłudzenia funduszy z ZFŚS przez osoby odpowiedzialne za jego administrowanie.

Po raz kolejny (czwarty raz) wzywamy osoby administrujące ZFŚS do rozpoczęcia prac Komisji Socjalnej działającej zgodnie z Załącznikiem 9 do Regulaminu ZFŚS w TVP S.A.

(-) Barbara Markowska –Wójcik
(-) Jarosław Najmoła
(-) Andrzej Szenk

 

ADRESAT:

Pani
Ewa Ger
Dyrektor BZKL