W związku z kłamliwym komunikatem sygnowanym przez Panią „Magda K” trzy reprezentatywne organizacje związkowe oświadczają:

Twierdzenie Pracodawcy jakoby ”3- krotnie” reprezentatywne związki zawodowe odmówiły rozpatrzenia wniosków o zapomogi jest całkowicie kłamliwe i nie poparte żadnymi dowodami. W dniu 2 lutego br. na spotkaniu z Przewodniczącym Komisji Socjalnej nasi przedstawiciele zgłosili chęć rozpatrzenia wniosków zgodnie z obowiązującym Regulaminem ZFŚS o zapomogi tj. dot. Zakładu Głównego i OTV Warszawa – na co Pracodawca nie wyraził zgody!

W dniu 10 lutego br. wystosowaliśmy do Zarządu TVP S.A. pismo, w którym domagamy się zdyscyplinowania osób administrujących ZFŚS tj. Dyrektora BZKL oraz Przewodniczącego Komisji Socjalnej dla Zakładu Głównego i OTV Warszawa do zwołania posiedzenia Komisji Socjalnej, która rozpatrzy wnioski o zapomogi bezzwrotne zgodnie z obowiązującym Regulaminem ZFŚS.

Informujemy, że w dniu 10 i 19 lutego Przewodniczący Komisji Socjalnej dla Zakładu Głównego i OTV Warszawa odmówił procedowania zgodnego z Regulaminem ZFŚS.

W dniu dzisiejszym w intranecie ukazała się informacja, jakoby związki reprezentatywne blokowały prace Komisji socjalnej. Do wszystkich organizacji związkowych przesłano po 118 niewypełnionych i nie podpisanych przez wnioskodawcę oraz pracownika merytorycznego BZKL wniosków o zapomogę.

„Wnioski” w tej formie są niezgodne z zapisami Regulaminu ZFŚS przez co nie mogą być rozpatrzone, o czym Pracodawca doskonale wie! – jest to więc nieudolna próba przerzucenia odpowiedzialności na partnera społecznego w momencie, w którym pracodawca sam uniemożliwia pracę komisjom.

Informujemy również, że Pracodawca przesłał związkom niejasne rozliczenie funduszu socjalnego za rok 2014 (co sam przyznał), przez co uniemożliwia prace nad planem na 2015 rok.

Wyżej opisane działania Pracodawcy odbieramy, jako próbę wprowadzenia w błąd pracowników Spółki. Oczekujemy sprostowania (i umieszczenia komunikatu w Intranecie), a w przypadku odmowy skierujemy do właściwej prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przez osoby kierujące TVP S.A. przestępstwa polegającego na zmuszaniu związków zawodowych do działań niezgodnych z prawem.

za Zakładowe Organizacje Reprezentatywne

(-) Barbara Markowska – Wójcik

(-) Jarosław Najmoła

(-) Andrzej Szenk