Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” TVP S.A., Rada Zakładowa TVP S.A. MZZPRiTV oraz Zw.Zaw. PTiT Mediów Polskich „WIZJA” OZ w TVP wnioskują o przeprowadzenie w trybie pilnym kontroli w następującym zakresie:

1. Zgodności z prawem działań Pracodawcy przy tworzeniu i zatwierdzaniu planu rzeczowo-finansowego ZFŚS na I kw.2015r . – Zakładowe reprezentatywne związki zawodowe nie wyraziły zgody na zaproponowany przez pracodawcę kształt podziału funduszu.
2. Nie przekazania przez pracodawcę na konto ZFŚS kwoty 10 393 908,- wynikającej ze sprzedaży przez TVP S.A. mieszkań zakładowych przy ul. Ksawerów w Warszawie oraz działki przeznaczonej na budownictwo mieszkaniowe dla pracowników TVP S.A. w Krakowie.

(-) Jarosław Najmoła
(-) Andrzej Szenk
(-) Barbara Markowska-Wójcik

 

Adresat:

Okręgowy Inspektorat Pracy
w Warszawie
ul. Lindleya 16
00-973Warszawa