Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” TVP S.A. prosi o wypłacenie w trybie pilnym zaległych sortów mundurowych dla pracowników ochrony i ochrony przeciwpożarowej zatrudnionych w Ośrodku Administracji.
Nasza prośba podyktowana jest faktem dostarczenia przez pracodawcę listy 60 osób, z którymi TVP S.A. zamierza rozwiązać umowę o pracę.
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” TVP S.A. wnioskuje o bardzo pilne podjęcie negocjacji nt. pakietu osłonowego dla zwalnianych pracowników.

(-) Jarosław Najmoła

Adresat:

Pan
Juliusz Braun
Prezes Zarządu TVP S.A.