Zyczenia_Wielkanocne_2022_WWW_V02

Życzenia Wielkanocne A.D. 2022

Niech Zmartwychwstały Chrystus odsunie głaz z grobów naszych lęków,
a wszystkie ciemności naszej duszy rozjaśni Jego światło.
Niech obdarzy nas prawdziwą radością i pokojem,
bo zmartwychwstał, aby dać nam życie wieczne.

„Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, uwierzysz w sercu swoim,
że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz…” Rzym. 10,9-10

Pełnych wiary i nadziei Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzy:
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” TVP S.A.

Wielkanoc, A.D. 2022