Zyczenia_S_Wigilia_2021_V02_A

Boże Narodzenie, A.D. 2021

„Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką,
która będzie udziałem całego narodu:
dziś bowiem w mieście Dawida narodził się
wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan”.
                                                   Łk 2, 10-11

„Jeżeli tak uroczyście obchodzimy narodzenie Jezusa, czynimy to dlatego, aby dać świadectwo,
że każdy człowiek jest kimś jedynym i niepowtarzalnym”.
św. Jan Paweł II

Niech odkrywana na nowo Tajemnica Bożego Narodzenia
umacnia nasze Rodziny oraz przemienia nasz Naród,
przynosząc zwycięstwo miłości i pokoju
nad lękami i niepewnością współczesności.

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” TVP S.A