Boże Narodzenie, A.D. 2020 

Niech nadchodzące Święta Bożego
Narodzenia będą dla nas źródłem
głębokiej radości i pokrzepienia
błogosławieństwem Bożego Dziecięcia,
aby bliskość Narodzonego Boga
stanowiła dla naszych rodzin
i całej Ojczyzny źródło inspiracji
i siły w 2021 roku.

„Jeżeli tak uroczyście obchodzimy narodzenie Jezusa, czynimy to dlatego,
aby dać świadectwo, że każdy człowiek jest kimś jedynym i niepowtarzalnym”.
św. Jan Paweł II

„Podnieś rękę, boże Dziecię
Błogosław ojczyznę miłą
W dobrych radach, w dobrym bycie
Wspieraj jej siłę Swą siłą”.
„Pieśń o Narodzeniu Pańskim”  Franciszek Karpiński

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” TVP S.A

WWW_Zyczenia_S_Wigilia_2020_V01