Stanowisko KZ NSZZ z dnia 16.10.2020

W związku z wczorajszym pobiciem wykonującego swoje obowiązki służbowe operatora kamery Rafała Łepkowskiego, Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” TVP S.A. po raz kolejny zwraca uwagę na brutalizację życia publicznego. Dopuszczanie się brutalnego pobicia wykonującego swoje obowiązki operatora jest skrajnym przykładem, iż dalsze tolerowanie mowy nienawiści prowadzić może do tragicznych skutków.

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” TVP S.A. z zaniepokojeniem obserwuje zachowawcze działania policji, prokuratury w tej sprawie. Pomimo oświadczeń członków ekipy TVP S.A. jednoznacznie wskazujących sprawcę brutalnego pobicia pozostał on na wolności.

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” TVP S.A. apeluje do zarządu TVP S.A. o spowodowanie objęcia pomocą prawną jak i medyczną ciężko pobitego.