„Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz”. Rzym. 10,9

      Niech Zmartwychwstały Chrystus odsunie głaz z grobów naszych lęków, a wszystkie ciemności naszej duszy rozjaśni Jego światło. Pełnych wiary i nadziei Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzy

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” TVP S.A

Zyczenia_Wielkanocne_2020_V02