Szanowny Pan
ANDRZEJ DUDA
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Prezydencie!

Stowarzyszenie Godność, zrzeszające na Wybrzeżu byłych działaczy Solidarności i więźniów politycznych z lat 1980-89, z uwagą obserwuje toczącą się kampanię wyborczą. Zapewniamy, że całym sercem popieramy Pana kandydaturę na Prezydenta RP. Wspólnie z Zarządem Regionu Gdańskiego NSZZ Solidarność skierowaliśmy do Pana jakiś czas temu zaproszenie na przedwyborcze spotkanie, aby porozmawiać o problemach Polaków, w tym mieszkańców Wybrzeża.

Panie Prezydencie, dziś z niepokojem wysłuchaliśmy w telewizji oświadczenia przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność TVP, informującego, że może być zgrożone finansowanie tej ważnej instytucji. Uważamy, że wspieranie budżetu telewizji publicznej jest dziś uzasadnione i konieczne. Przed laty obowiązek opłaty abonamentowej został zdewastowany przez byłego premiera, Donalda Tuska, który nazwał go ,,haraczem”, zachęcając tym samym obywateli do jej niepłacenia. Nikt z opozycji nie pamięta, kto przyczynił się do zapaści finansowej TVP. Rząd Prawa i Sprawiedliwości problem ten zauważa, kompensując niedobory stosownym dofinansowaniem. Uważamy, że decyzję tę powinien również poprzeć nasz Prezydent.

W liście telewizyjnej Solidarnośći zawarty jest także niepokój o los TVP. Wymienia on również sukcesy tej telewizji pod zarządem Prezesa Jacka Kurskiego. W piśmie dostrzega się i zagrożenia, jakie mogą nastąpić dla załogi po jego odwołaniu. Wiemy, że opozycja wykorzystuje każdą okazję, aby Pana oraz Zjednoczoną Prawicę osłabić. Tymczasem musimy wygrać te wybory, aby Prezydent, Rząd i większość wyborców mogli kontynuować przebudowę Polski zgodnie z oczekiwaniami Narodu. Telewizja Polska pod zarządem Prezesa Jacka Kurskiego dobrze przysłużyła się temu procesowi i byłoby wielką dla niego stratą pozbywanie się obecnego kierownictwa tej instytucji.

Panie Prezydencie, przychylając się do głosu kolegów z Komisji Zakładowej Solidarności, apelujemy do Pana o kolejne – tak, jak przed rokiem – wzmocnienie telewizji publicznej stosownym podpisem dotyczącym jej dofinansowania, ale także uznanie dotychczasowej pracy jej Zarządu.

Z poważaniem -
Stanisław Fudakowski Andrzej Osipów Czesław Nowak