Zgodnie z Ustawą z dnia 24.06.1983 r. z późniejszymi zmianami w Telewizji Polskiej S.A. odbędą się wybory ZAKŁADOWEGO SPOŁECZNEGO INSPEKTORA PRACY.

W myśl art. 6 ust.1 wymienionej ustawy wyboru dokonuje zebranie oddziałowych (wydziałowych) i grupowych społecznych inspektorów pracy Telewizji Polskiej S.A., które zwołujemy na 12 lutego 2020 roku (środa), godzina 11’00.

Zebranie odbędzie się w Warszawie, ul. Woronicza 17 w bud. W-1 p.19 (siedziba NSZZ „Solidarność TVP S.A.)

Prosimy wszystkich oddziałowych (wydziałowych) i grupowych społecznych inspektorów pracy Telewizji Polskiej S.A. o przybycie na zebranie i uczestnictwo w wyborze ZAKŁADOWEGO SPOŁECZNEGO INSPEKTORA PRACY TVP S.A..
Regulamin wyborów Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy w TVP S.A. do wglądu w siedzibie NSZZ „Solidarność” TVP S.A. w Warszawie bud. W-1, p. 19; tel. 788-02 lub 788-20.

 Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” TVP S.A.