1. 25.06.2019 w Warszawie odbyło się posiedzenie Zakładowego Zebrania Delegatów naszego związku.

2. Delegaci Zakładowego Zebrania Delegatów wybrali do Komisji Zakładowej kol. Ilonę Kos.

3. Omówiono i dokonano oceny dotychczasowej współpracy z Zarządem TVP S.A.

4. Przedstawiono obecną sytuację w TVP S.A. oraz perspektywę zapowiadanego przez polityków dofinansowania mediów publicznych.

5. Po zakończeniu Zebrania Delegatów odbyło się posiedzenie Komisji Zakładowej, która w tajnym głosowaniu wybrała kol. Ilone Kos do Prezydium KZ, jednocześnie powierzając jej funkcję Sekretarza Komisji.

6. KZ zobowiązała Przewodniczących Komisji Oddziałowych oraz Przewodniczących Kół naszego związku do przedstawienia na piśmie propozycji do zrealizowania przez nasz związek do końca kadencji, tj. do marca 2023 r . Zgłoszone propozycje posłużą Prezydium KZ do stworzenia strategii działania związku do końca obecnej kadencji. Składanie propozycji do 15.08.2019 r.

Komisja Zakładowa
NSZZ „Solidarność” TVP S.A.